Thủ tục công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe muốn được phép lưu hành hợp pháp trên thị trường Việt Nam, bắt buộc nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt  GMP hoặc đơn vị phân phối, phải Công bố Thực phẩm bảo vệ sức khỏe với các cơ quan chức năng tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế

 Hồ sơ công bố Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bao gồm thành phần:

– Bản công bố hợp quy, quy định an toàn thực phẩm (công bố phù hợp). Bản này có ký tên và đóng dấu của công ty đứng ra công bố sản phẩm.

– Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân/doanh nghiệp ban hành (yêu cầu có ký tên, đóng dấu), bao gồm các nội dung sau:

+ Bản công bố: Thông tin doanh nghiệp, thông tin công bố.

+ Chi tiết về sản phẩm: cảm quan,công dụng, thành phần công bố, cách sử dụng, đối tượng sử dụng, đơn vị sản xuất, quy cách đóng gói, quy trình sản xuất…

+ Chỉ tiêu chất lượng (chủ yếu): tiêu chuẩn của chất lượng, các chỉ tiêu vi sinh vật, kim loại nặng, hàm lượng hóa chất không mong muốn. (Hiện nay đã thay bằng form bằng excel, nó cũng có đủ các nội dung nhu dưới đây, tính là bảng tiêu chuẩn cơ sở cũng được. Có thể cập nhật file excel hoặc điền trực tiếp trong trang công bố của doanh nghiệp).

+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm của sản phẩm định đăng ký trong vòng 12 tháng (365 ngày) hoặc Certificate of Analysis của phòng xét nghiệm – đơn vị độc lập với công ty/doanh nghiệp sản xuất hoặc phòng xét nghiệm được công nhận;

+ Mẫu sản phẩm có gắn Nhãn sản phẩm hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn của sản phẩm (có đóng dấu của thương nhân/doanh nghiệp);

+ Bảng kế hoạch kiểm soát chất lượng và kế hoạch giám sát định kỳ cụ thể (yêu cầu văn bản định dạng: pdf) có đóng dấu của nhà sản xuất.

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh của doanh nghiệp/nhà sản xuất/phân phối (có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm);

+ Bảng thống kế kết quả nghiên cứu lâm sàng về sản phẩm hoặc tài liệu chứng minh về tác dụng đặc hiệu và tính an toàn của sản phẩm thực phẩm chức năng đó.

+ Bản sao (công chứng) giấy chứng nhận cơ sở sản xuất/nhà sản xuất đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Quy trình tiến hành Công bố thực bảo vệ sức khỏe

Việc đăng ký hồ sơ với cục An toàn thực phẩm hiện nay sẽ được thực hiện dưới dạng khai báo điện tử. Toàn bộ các giấy tờ đăng ký hồ sơ sẽ được Cục xem xét, trả thông tin dưới dạng văn bản điện tử, mỗi công ty, doanh nghiệp, tổ chức sẽ có một tài khoản đăng ký hồ sơ riêng. Mọi thông tin cập nhật trong tài khoản về hồ sơ, yêu cầu bổ sung, đính chính sẽ được Cục gửi trên trang này và vào địa chỉ mail của công ty đứng ra đăng kí. Tại đây, việc chỉnh sửa hay thay đổi thông tin cũng được sửa trực tiếp trên tài khoản của công ty, hồ sơ được Cục duyệt sẽ được xuất từ tài khoản này.

–  Bước 1: Tạo tài khoản của doanh nghiệp trên trang của cục: http://congbosanpham.vfa.gov.vn

–  Bước 2: Đăng nhập và tạo hồ sơ trực tuyến (up file excel và các giấy tờ như trên dưới dạng pdf) theo trình tự hướng dẫn http://congbosanpham.vfa.gov.vn/GuideRegisterHtmlPage.do?type=2

– Bước 3: Nộp phí thẩm định trực tuyến:

http://congbosanpham.vfa.gov.vn/GuideRegisterHtmlPage.do?type=3

 Bước 4: Nộp lệ phí cấp số và nhận kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến :

http://congbosanpham.vfa.gov.vn/GuideRegisterHtmlPage.do?type=4

Để được công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần các trình tự sau

– Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ công bố  thực phẩm bảo vệ sức khỏe

– Xây dựng hồ sơ công bố tiêu chuẩn thực phẩm bảo vệ sức khỏe

– Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ công bố thực phẩm chức năng tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nhận kết quả.

– Tư vấn lựa chọn giải pháp tối ưu khi gặp các vấn đề phát sinh trong quá trình hồ sơ công bố được thẩm xét tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Xúc tiến nhanh quá trình thẩm định hồ sơ.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty CP Dược phẩm Phúc Lâm

Đường TS21,KCN Tiên Sơn,Từ Sơn, Bắc Ninh. Hotline 0919.73.95.36

Email: duocphuclam@gmail.com

Website: www.duocphuclam.com