Tag Archives: chậm phát triển

Giải pháp nào cho trẻ biếng ăn, chậm lớn

Khi trẻ biếng ăn sẽ dẫn theo tình trạng thiếu chất dinh dưỡng, chậm tăng cân. Nếu không cải thiện kịp thời trẻ sẽ bị thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng hơn ở các tháng sau dẫn đến tình trạng bị thiếu cân và chậm phát triển.Với những trẻ biếng ăn chậm tăng cân, các mẹ […]